Bekijk al onze

Certificeringen

Voor onze scharrelkippen voldoen wij aan de volgende keurmerken:

IKB keurmerk

IKB staat voor Intergrale Ketenbeheersing. IKB ei is een privaat kwaliteitssysteem voor alle schakels in de pluimveesector.

KAT keurmerk

KAT is een Duitse kwaliteitsregeling voor de traceerbaarheid van eieren. De retail stelt deelname aan KAT vaak als voorwaarde om eieren te kunnen leveren. KAT is erop gericht dat de herkomst van de eieren ten allen tijde is terug te traceren in een centrale databank.

Beter Leven Keurmerk 1*

Het Beter leven keurmerk 1* houdt in: Dat we bij de kippen graan strooien, ruwvoer aanbieden en gebruik kunnen maken van pikstenen om hun natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Daarnaast hebben de kippen bij 1* ster ook een overdekte uitloop ter beschikking.

Voor onze biologische kippen voldoen wij aan de volgende keurmerken:

IKB keurmerk

IKB staat voor Intergrale Ketenbeheersing. IKB ei is een privaat kwaliteitssysteem voor alle schakels in de pluimveesector.

KAT keurmerk

KAT is een Duitse kwaliteitsregeling voor de traceerbaarheid van eieren. De retail stelt deelname aan KAT vaak als voorwaarde om eieren te kunnen leveren. KAT is erop gericht dat de herkomst van de eieren ten allen tijde is terug te traceren in een centrale databank.

SKAL

SKAL is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. SKAL geeft een biologisch keurmerk af voor producten die ook echt biologisch tot stand zijn gekomen.

EU Biologische landbouw

EU biologische Landbouw: Het geeft consumenten vertrouwen in de herkomst en kwaliteit van hun voeding. De aanwezigheid van het logo op een product staat borg voor naleving van de EU-verordening met betrekking tot biologische landbouw.

Planet Proof

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst ('Proof') dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, én klimaat, én dier. Met het keurmerk werken boeren, tuinders en andere bedrijven toe naar een productie die in evenwicht is met de draagkracht van onze planeet. Zij zetten steeds verdere stappen om de aarde minder te belasten. ('On the way to...'). Het keurmerk kun je tegenkomen op zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen.

Wie mogen het keurmerk gebruiken: Alléén boeren en tuinders die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken. Hun producten worden gecertificeerd als ze op duurzamere wijze zijn geproduceerd. Ook handelaren, verpakkers en bewerkers van producten moeten aan de eisen voldoen. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen.

On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor On the way to PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

Beter Leven Keurmerk 3*

Er mogen maximaal 6.7 kippen per vierkante meter gehouden worden. Omdat wij biologisch zijn is dat maximaal bij ons 6 kippen. Dat we bij de kippen graan strooien, ruwvoer aanbieden en gebruik kunnen maken van pikstenen om hun natuurlijk gedrag te kunnen vertonen. Daarnaast hebben de kippen bij 3* ster ook een overdekte uitloop ter beschikking en daarnaast hebben ze bij ons een onoverdekte uitloop ter beschikking met voldoende schuilmogelijkheden.

TOP