BESTE KWALITEIT

Onze kippen en onze eieren

Onze kippen

Welzijn & duurzaamheid

Biologische eieren

Meer informatie

Scharreleieren

Meer informatie
Onze trots

Onze kippen

Op onze boerderij leven de kippen met het Beter Leven Keurmerk 1 en biologische kippen met het Beter Leven Keurmerk 3. Beide soorten kippen worden gehouden in een volière huisvesting. Het voordeel van deze huisvestingsvorm is dat de kippen op meerdere niveaus door de stallen kunnen bewegen. De kippen kunnen wanneer ze dit willen op de grond scharrelen en stofbaden. Hierdoor kunnen zij in hun natuurlijke behoeftes voorzien.

Onze scharrelkippen hebben sinds 2016 een nieuwe stal waar ze voldoende ruimte hebben. Daarnaast kunnen zij scharrelen in de wintergarten. Dit is een overdekte uitloop waar veel daglicht binnenkomt. Onze biologische kippen brengen veel tijd buiten door.

Over onze

Biologische eieren

Eieren met het Beter Leven Keurmerk 3 zijn afkomstig van onze biologische kippen. Deze biologische kippen hebben een andere leefomgeving dan de scharrelkippen. Er worden maar 6 kippen per m2 gehouden én zij hebben toegang tot een overdekte uitloop. Na een paar weken van gewenning, mogen ze naar de vrije uitloop. Iedere biologische kip heeft 4 m2 uitloop ter beschikking. Er is ook beschutting aanwezig, zodat de kippen altijd kunnen schuilen. Daarnaast krijgen de biologische kippen ook ruwvoer en pikstenen ter afleiding aangeboden bij ons.

Onze biologische eieren voldoen, naast het Beter Leven Keurmerk 3, aan het SKAL keurmerk. De biologische eieren voldoen ook aan KAT en IKB keurmerk, en daarnaast ook aan het keurmerk “on the way to planet proof” dit houdt in dat er extra eisen gesteld worden aan bijvoorbeeld de uitstoot van fijnstof en aan het verplicht gebruiken van groene stroom. Alle certificaten kunt u vinden onder het kopje certificeringen op deze website.

Alles over

Onze scharreleieren

Eieren met het Beter Leven Keurmerk 1 zijn afkomstig van kippen die in een overdekte uitloop kunnen scharrelen. Daarnaast hebben deze kippen voor extra afleiding toegang tot pikstenen, tarwe en strobalen. De kippen krijgen ruwvoer in de vorm van luzerne en koolzaadstro. In 2016 is onze stal helemaal ingericht om aan dit concept te kunnen voldoen. Verder voldoen onze scharrelkippen aan de keurmerken van IKB en KAT hiervoor worden wij jaarlijks ook gecontroleerd. Deze certificaten kunt u vinden onder het kopje certificeringen op deze website.

TOP